Enklest å nå meg er via epost. 

OSLO

Presence Yoga,

Rosenborggata 16 B,

Fredager

NESODDEN

Tirsdag, Onsdag,

Torsdag, Lørdag