Lær deg riktig og bevisst pust,

slik du kan møte livets utfordringer med ro i kroppen og klarhet i hodet.

Bli med på onlinekurs!

Har du en hverdag preget av høyt tempo og mange oppgaver? Syns du det er vanskelig å koble av?


Ønsker du å bli mer produktiv og å kunne yte mer i løpet av en dag, samtidig som du møter utfordringer med dyp ro?

Visste du at pusten er din superkraft! Pusten går for det meste helt av seg selv, men vi kan også bevisst endre pustemønsteret vårt.


Hvordan du puster påvirker nervesystemet direkte. Dette betyr at du kan endre kroppens balanse kun ved å puste bevisst. Det er mulig å forvandle stress til ro og lav energi til fokus.

Er hjernetåke og hodepine en del av hverdagen din? Eller er lav energi og søvnvansker noe som melder seg i ny og ne?

Når kroppen er stresset, blir pusten svekket og negativt påvirket over tid. Da blir det vanskelig å tenke klart og jobbe effektivt.


Et dårlig pustemønster handler om at du puster for raskt, for mye eller overfladisk. Dette fører til at du får mindre oksygen til hjernen og resten av kroppen. Et godt pustemønster gir på sin side klarhet og produktivitet.

Kunnskap er makt! Det er selve fundamentet for å skape gode forandringer som fungerer for deg, i din hverdag og i ditt liv. Når du har både teori og praksis på plass, er du klar for å åpne døra til din gode pust. Da vet du hva som skal til. Pusten er en superkraft som du bærer med deg hvor enn du måtte gå. Gjør den til din venn, og den vil hjelpe deg.

Dette vil du lære i kurset: 


  • Hvordan du ved hjelp av pusten bedre kan håndtere stress og utfordringer i hverdagen.  


  • Enkle og konkrete pusteøvelser som du kan bruke i dagliglivet, og som gir deg bedre søvn, energi og produktivitet. 


  • Teori og forskning om f.eks hvorfor nesepust er helt essensielt for et optimalt pustemønster, og hvorfor rolig pust gir cellene mer oksygen (noe som gjør deg mer produktiv og fokusert). Vi går gjennom anatomi  - læren om hvordan det respiratoriske systemet er strukturert fysisk, samt fysiologi - hvordan eksempelvis blodtrykk og stressnivå påvirkes av pusten.

Kurset baserer seg på: 


  • Oxygen Advantage & Buteyko metodene, som er basert på vestlig forskning, blant annet fra Karolinska Institutet. 


  • Vi ser noe på Yoga tradisjonen  - eldgammel visdom.

Slik foregår kurset:


Kurset går via Zoom og er oppdelt i fire klasser som alle varer i 75 minutter. Hver klasse inkluderer teori, gjennomgang av praktiske øvelser og avrundes med spørsmål og svar.


Kurset går hver måned, med oppstart første torsdag i måneden kl 20.00 - 21.15

   Kursunde i mai starter torsdag 6 / 5Når du kjøper en kursrunde får du automatisk adgang til to kursrunder! Hver kursrunde har samme struktur, men inneholdet kan variere noe fra måned til måned. Du vil få enda mere ut av kurset ved å repetere det.


Det innebærer att melder du deg på kurset i april har du adgang på kursrunden i mai i tillegg. Hvis du ikke har mulighet å møte opp “live” på en enkelt klasse en måned så blir du med andre måned. 


Du får hjemmeoppgaver mellom hver klasse, hvor mye tid du bruker på dem er helt opp til deg. Lydfiler med pusteøvelser vil bli tilsendt via Dropbox.

Klasse #1


Hvorfor puster vi? Du lærer forskjellen på gode og dårlige pustevaner, og konsekvenser av et usunt pustemønster. Produktivitet på dagen er helt avhengig av god søvn. Derfor ser vi nærmere på hva du kan gjøre for å sove bedre - med pusten som verktøy. 


Klasse #2


Pustens anatomi og fysiologi. Du lærer om viktigheten av balanse mellom O2 og CO2, og hvordan pusten påvirker stress, blodtrykk og blodsirkulasjon.


Klasse #3


Pust og stress. Vi ser nærmere på forskjellig type stress, kroppens fysiologiske respons på stress og hva du kan gjøre for håndtere dette.


Klasse #4


Pust, forskning og østlig tradisjon. Her ser vi nærmere på hva yogatradisjonen sier om pust, hva østlige filosofiske retninger har forstått om pusten gjennom tusenvis av år og hvordan den vestlige forskningen samsvarer med dette. 

* Strukturen på kurset og de viktigste øvelsene er det samme hver måned, men inneholdet kan variere noe fra måned til måned

Hvem holder kurset?

Hei, Isabel her!


For noen år tilbake tok jeg en helsesjekk som inkluderte en test i lungekapasitet, den var 70% av det den burde ha vært. Jeg har lenge skjønt at jeg ikke puster optimalt, men ikke vitet hvorfor.


At jeg begynte å interessere meg for pusten startet med isbading, hvor pusten er et viktig aspekt. Det resulterte i intens søken på nett, etterhvert flere kurs med eksperter og “pustenerder”, og med timesvis egenpraksis i pusteøvelser.


Jeg er sertifisiert i Oxygen Advantage metoden,

og er i lære i Buteyko og Medveten Andning metodene.

I mitt arbeid som massør og yogalærer

er pusten også et essensielt verktøy som jeg bruker daglig.


Jeg kommer fra Gøteborg men bor om dagen utenfor Oslo. Mitt ønske er å hjelpe mennesker til et bevisst forhold til pusten, og i lengden et mer vitalt liv!

For å oppsummere - dette får du!

Ett bevisst forhold til pusten som gjør att du bedre kan takle stress, forbedre søvn, øke energi, fokus & produktivitet. Du sitter igjen med teoretisk kunnskap og konkrete øvelser, så du kan mestre din pust og i lengden ditt liv!

  • 4 zoom klasser @ 75 min  ( x2 kursrunder )
  • Lydfiler med guidede øvelser
  • Notater
  • Arbeidsark

Prisen for kurset inklusive

materialer er kun 950,-